Erus Encodia AS

Å omfavne et inkluderende digitalt miljø

Hva er universell utforming og hvorfor du må bry deg.

Ux Frontend Wcag

Hvis du er en del av IT-verdenen, om du jobber som utvikler, designer, eller mer indirekte som en produkteier eller selger, har du trolig vært borti temaet som omhandler universell utforming (UU) og WCAG. Det er også veldig sannsynlig at du har brukt verktøy for UU uten at du har vært klar over det, f.eks zoom-funksjonaliteten til nettleseren.

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Kompetanse og kunnskap innenfor universell utforming er relevant for flere enn bare utviklere og designere. Roller involvert fra produktutvikling til forretning får et bredere perspektiv på hvem brukergruppen er og hvilken potensial løsningen har. Kunnskap om universell utforming vil gagne alle uavhengig av om det er kode eller mail du skriver hele dagen lang.

I denne teksten kommer jeg til å bruke begrepet løsninger når jeg refererer til nettsider, webapplikasjoner, applikasjoner og alle andre tjenester som faller under temaet som diskuteres her.

En ettertraktet kompetanse

Offentlig sektor og tolkning av regler og lover

Kompetanse i UU er så å si et krav hvis du ønsker å jobbe med produktutvikling i offentlig sektor. Fra 1. februar i år skal alle offentlige virksomheter ha en synlig tilgjengelighetserklæring på sine sider. En tilgjengelighetserklæring er en selvevaluering på hvilke grad virksomheten leverer på kravene til universiell utforming. Den skal alltid være oppdatert i henhold til kravene som også er i stadig endring, og derfor er kunnskap og erfaring i UU-kravene en ettertraktet kompetanse for roller i digital produktutvikling.

Markedsføring

Med et stadig større fokus på inkludering og mangfold i samfunnet, velger også flere bedrifter og brukere å støtte merkevarer som reflekterer disse verdiene. Å ha kunnskap om tilgjengelighet gjør at fagfolk kan finne løsninger og forbedringspotensiale på hvordan organisasjonen kan nå ut til et bredere publikum og skille seg ut i markedet.

Brukeropplevelse

Fokus på universell utforming i digitale produkter og løsninger gir ofte en bedre brukeropplevelse for alle, ikke bare for dem med spesielle behov. Ved å forstå prinsippene og kravene for universell utforming kan fagfolk skape mer brukervennlige og effektive løsninger som tilfredsstiller et bredt spekter av brukerbehov. Å mose en stor brukergruppe inn i samme bås, krever tenking og ideer som er utenfor boksen samtidig som du må holde det intuitivt og enkelt. Har du noen gang merket at Ikea sine monteringsanvisninger mangler tekst? Det er fordi de blant annet vet at et bilde sier mer enn tusen ord og at de vil nå ut til “alle” samtidig som de vil holde det så enkelt som mulig.

Etterspørsel etter kompetanse i tilgjengelighet i digitale produkter er økende blant fagfolk. Å ha erfaring med UU kan derfor åpne mange spennende karrieremuligheter innenfor systemutvikling, web-utvikling, rådgivning, design og mer.

Tidlig innsats gir stor gevinst

Ved å ta tak i universell utforming i det tidlige stadiet av et prosjekt, vil du forebygge og forhindre store tilgjengelighetsproblemer senere. Dette kan redusere behovet for omfattende revisjoner eller ombygging av koden, noe som sparer tid og ressurser. Det er enklere å holde løsningen din oppdatert i henhold til kravene og retningslinjene, som WCAG, hvis det allerede er etablert gode rutiner og integrasjoner fra før. Ved å adressere UU kan du identifisere og håndtere potensielle problemer knyttet til integrasjoner mot tredjepartsløsninger, teknologier og designmønstre.

Raske tips for raske resultater

Her er noen enkle tips på hvordan du kan begynne å sette mer fokus på universell utforming i produktutviklingen allerede nå uten å nødvendigvis bruke masse tid og energi.

Planlegging

Sørg for at UU alltid får oppmerksomhet når dere planlegger neste iterasjon. Gjør det til en naturlig del av planleggingen ved å stille kritiske spørsmål til funksjonalitetene som diskuteres.

Designkomponenter

Designkomponenter burde, hvis det er aktuelt, ha inputs/properties som fyller UU-attributter til elementer. Og hvis du vil gå et steg lenger kan du gjøre disse feltene obligatoriske.

Semantisk HTML

Sørg for at koden bruker semantiske HTML-elementer for å forbedre resultatet til skjermlesere og andre UU-verktøy. Ved å ta i bruk semantisk hierarkistruktur (f.eks <h1> til <h6>) til å organisere innhold på sider, vil det også være enklere for brukere å skjønne hvordan løsningen skal brukes, spesielt ved bruk av skjermlesere.

Manuell testing

Skriv ut UU-tester og/eller begynn med testing av UU som en del av arbeidsoppgavene til teamet. Nettlesere i dag har innebygd støtte for sjekk av UU i koden, Chrome har Lighthouse innebygd i DevTool. Andre verktøy du kan bruke for testing er Axe, WAVE og HTML_CodeSniffer.

Gameifiser det

En gøy og lærerik måte å ta tak i UU internt er ved å hoste en workshop/konkurranse hvor deltakerne blir delt opp i flere teams som består av forskjellige fagfolk (ideelt burde alle teams ha minst én utvikler og designer). Teamene får poeng for hver UU-bug de finner eller fikser. Det er en fordel å utføre konkurransen med teams for da kan deltakerne lære av hverandre og teamene kan bestå av forskjellige fagfolk.

Hold deg oppdatert

Som alt annet i IT så er krav og retningslinjer for universell utforming stadig under endring. Hold deg og teamet oppdatert, invester i kurs og foredrag, det er både faglig og sosialt givende.

Merkevarebygging

Hvis kostnadssparing og ettertraktet kompetanse i markedet ikke er en sterk nok motivasjon til å sette seg inn i UU, så er det alltid forbedringspotensial i å bygge en sterkere merkevare.

Inkluderende verdier

Ved å ta universell utforming på alvor viser organisasjoner at de verdsetter inkludering og mangfold. Dette kan bidra til å styrke organisasjonens omdømme som en inkluderende arbeidsplass og samfunnsaktør. Organisasjoner som prioriterer universell utforming viser at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette kan inkludere å tilby tilgjengelige produkter, tjenester og digitale plattformer, samt å støtte tiltak og initiativer som fremmer tilgjengelighet og inkludering i samfunnet.

Økt troverdighet og tillit

Når organisasjoner faktisk gjennomfører og prioriterer universell utforming i sine produkter, viser det at de handler i tråd med sine verdier. Dette kan bidra til å bygge tillit hos deres kunder, samarbeidspartnere og samfunnet, og øke organisasjonens troverdighet som en pålitelig og troverdig aktør.

Medieeksponering

Prosjekter og løsninger med god dekning på UU har ofte potensialet til å tiltrekke seg positiv oppmerksomhet fra media. Dette kan resultere i omtale og dekning som kan fremheve organisasjonens innsats for å fremme tilgjengelighet og inkludering, og bidra til å styrke dens omdømme i offentligheten. Selv om motivasjonen bak initiativet ikke burde være på grunn av positiv medieeksponering, men heller for sakens skyld, er det fortsatt en god sideeffekt.

Attraktivt for talenter og kunder

Organisasjoner som er kjent for sin innsats for universell utforming, tiltrekker seg talentfulle ansatte som deler deres verdier om inkludering og samfunnsansvar. Videre kan de også appellere til et bredt spekter av kunder, inkludert personer med funksjonshemninger eller andre behov, som verdsetter tilgjengelige produkter og tjenester.

Gode eksempler på organisasjoner som lykkes med dette i Norge er Ruter og NAV.

Inkluderende designtilnærming

Det er uunngåelig å snakke om UU uten å nevne inkluderende design. En løsning som treffer bra på WCAG kravene, følger ikke nødvendigvis prinsippene for inkluderende design, men et inkluderende design dekker blant annet behovet for universell utforming. Dette blir tydeligere når vi vet mer om hva prinsippene for inkluderende design går ut på, og hva definisjonen sier:

Et inkluderende design betyr at løsningen er tilgjengelig, brukervennlig og til nytte for så mange som mennesker som mulig.

Dette går ut på at løsningen er mer enn bare universelt utformet og unngår straffbare konsekvenser som bøter. Det handler om å tilpasse løsningen så godt at færrest mulig føler seg ekskludert. Se på listen under som en smørbrødliste over hva som skal til for å si at løsningen deres er inkluderende:

  • Universelt utformet: Løsningen må kunne være tilgjengelig for alle, inkludert de med fysisk, kognitive og sensoriske svakheter.
  • Kulturelt sensitiv: Innholdet og brukergrensesnittet må respektere de kulturelle forskjellene, som språk og tradisjoner.
  • Uavhengig av alder: Designet må være enkelt og intuitivt for brukere i alle aldre.
  • Teknologisk agnostisk: Løsningen skal være helt lik uavhengig av plattform og/eller nettleser som brukes.
  • Etisk ansvarlig: Løsningen skal ikke promotere eller bruke manipulativt innhold til å skade eller skape forvirring.

En flerfaglig tilnærming er nødvendig for å oppnå disse målene, inkludert designere, utviklere, konsulenter, testbrukere og eventuelt antropologer. Gjennom et samarbeid på tvers av fag, er målet å bygge en løsning hvor alle føler seg velkomne og ønsket.

Hvordan kan en konsulent hjelpe deg

Å investere i UU-kompetanse inhouse er en smart investering, og noe bedriften burde sørge for at den har, men det er også en tidkrevende prosess som betyr at resultatene ikke kommer i morgen. I tillegg kan en slik investering også kreve at teamet mister fokus på leveranser for en gitt tid som igjen kan føre til utsettelser av frister. Ved å leie inn en konsulent har dere en ekspert tilgjengelig til å ikke bare rådgi teamet på potensielle forbedringer, men personen kan også bidra med kompetanseøkning internt uten at det nødvendigvis preger produktiviteten til teamet negativt.

Et fokus på UU er et fokus på behovet til brukerne du har og de du ikke visste du hadde. Brukeren vil se at organisasjonen strekker seg ekstra langt for å få dem til å føle seg inkludert. I tillegg er det attraktivt for potensielle nye kollegaer og samarbeidspartnere å jobbe med et selskap som representerer de samme verdiene som de selv har eller vil være en del av.

Å gjøre UU som en del av utviklingsfasen så tidlig som mulig vil spare dere for både hodebry og kostnader senere i prosjektsyklusene. I et samfunn som sakte men sikkert flytter seg over til å bli mer og mer digitalt, og som allerede er opptatt av mangfold og likestilling, er UU et uunngåelig fokusområde for alle.

Sikander Nyrud-Farooq
Sikander Nyrud-Farooq

Sikander har over 7 års erfaring som utvikler med en omfattende kundeportefølje innen både privat og offentlig sektor. Med sin bakgrunn innen data science har han evnen til å identifisere og implementere varige løsninger for ethvert problem. Han drives av utfordringer og trives med å utforske nye områder, og han håndterer alle utfordringer med besluttsomhet og presisjon.

Neste innlegg

5 steg for å lykkes med mikrotjenester

Vi har sett en eksplosjon i hvor mange selskaper som utvikler systemer med mikrotjenester de siste 10 årene. Mikrotjenestearkitektur legger til rette for utvikling av komplekse applikasjoner ved å dele dem inn i mindre, uavhengige tjenester som kan utvikles, rulles ut og forvaltes individuelt. Men å implementere mikrotjenester kan være en utfordrende oppgave, og mange organisasjoner opplever problemer. I denne artikkelen presenterer vi 5 steg for å lykkes med mikrotjenester.

Les mer →