Erus Encodia AS

Oppdrag og tjenester

Se hvordan vi kan hjelpe deg og din organisasjon med å nå deres forretningsmål gjennom vellykket bruk av teknologi.

Programvarearkitektur

Vi har konsulenter med lang erfaring innen flere disipliner av arkitektur, deriblant programvarearkitektur, løsningsarkitektur og sikkerhetsarkitektur.

Vi jobber mye med distribuerte systemer og tilnærminger fra domene-drevet design, spesielt i forbindelse med moderniseringsprosjekter → og mikrotjenester →

Systemutvikling

Trenger du å tilføre teamet litt nye impulser, teknikker og måter å utvikle på?

Det er lett å møtte stagnasjon når man jobber for lenge med samme teknologi eller arbeidsmetodikk. Våre konsulenter fungerer ofte som håndgranater som kan være med på å innføre endring i hvordan dere utvikler systemer i dag. Gjennom lang erfaring fra utvikling og høy ekspertise innen .NET og C#, Java og Python, bistår våre konsulenter med utvikling.

Kurs og foredrag

Vi har konsulenter som elsker å dele sine erfaringer gjennom foredrag, kurs og workshops. Ofte bruker vi foredrag og workshops som en del av løsningen i bistandsoppdrag etter å, i samarbeid med dere, ha kartlagt og planlagt hvilke fagområder og kompetanser som trenger et løft.

Ønsker du et skreddersydd bedriftsinternt kurs eller foredrag utenfor et bistandsoppdrag så kan vi selvsagt være behjelpelige med det. Vi tilbyr kurs og foredrag innen blant annet domene-drevet design, distribuerte systemer, smidig metodikk og moderne teknologivalg.

Evaluering

Er du usikker på kvaliteten på eksisterende løsninger og systemer? Har dere problemer med høye vedlikeholdskostnader eller mange uforutsette utfordringer ved nyutvikling?

Ofte kan det være nyttig å få en nøytralt og utenforstående analyse av en arkitektur, et system eller en kodebase. Som uavhengige konsulenter har vi muligheten til å se løsningene gjennom nye øyne, og kan ved hjelp av tung faglig kompetanse og erfaring sammen med velutprøvde verktøy og teknikker for analyse, kartlegge og evaluere dine eksisterende systemer. Som et ledd av et slikt arbeid kan vi også utarbeide forslag til forbedring.

Evalueringsarbeid kan også danne grunnlag for bistand innen strategiutvikling- og implementasjon. Les mer om hvordan strategier kan vokse og gro →.