Erus Encodia AS

Modernisering er mer enn bare bytte av teknologi

Hvordan får vi mest utbytte av modernisering?

Arkitektur Digitalisering Modernisering

Et moderniseringsprosjekt kan være en ypperlig mulighet til å betale ned teknisk gjeld og kvitte seg med gammel moro, men får du nok avkastning på timene som legges inn?

Alt for ofte ser vi eksempler hvor moderniseringsprosjektet bare blir en omskrivning av eksisterende applikasjoner og komponenter. Det settes inn utallige timer på å skrive om komponenter fra et gammelt rammeverk til et nytt, eller fra en monolittisk applikasjon til mikrotjenester.

Modernisering kan handle om flere ting:

  • Betale ned teknisk gjeld: Når komponenten først ble utviklet, gjorde vi bevisste tekniske valg og optimaliserte for rask leveranse over kvalitet eller perfeksjon.
  • Kvitte seg med gammel moro: Over tid vaskes alle linjer og grenser ut. Den opprinnelige arkitekturen i applikasjonen står seg kanskje ikke lenger. Rammeverk og biblioteker er ikke lenger støttet.
  • Beholde ansatte: Det er en kjensgjerning at utviklere som regel vil jobbe med ny teknologi. Det å bytte ut gammel teknologi med ny kan være en bevisst strategi for å holde på ansatte så de ikke går videre til en arbeidsgivere med kulere tech stack.

Det som ofte overses, er hvordan verden har endret seg i mellomtiden. Vi kan ha fått større innsikt i vårt eget forretningsområde eller hvordan systemene våre brukes. Kanskje har forretningsområdet også endret seg. I så fall trenger vi ikke bare teknisk modernisering - vi trenger noe annet enn det vi hadde.

Et moderniseringsprosjekt kan vise seg å være en mulighet til å oppdage nye forretningsområder, og til å gjøre omveltende endringer. Det bør sees på som en sjanse til å tenke nytt om arkitektur og løsning. La oss ikke bare re-implementere den samme komponenten i et nytt språk, men la oss utfordre dens eksistens og premisser!

Et godt moderniseringsprosjekt trenger en god strategi. Vi må være tydelige på hva vi ønsker ut av det, og hvordan vi smidig kan jobbe med å forbedre systemlandskapet vårt.

Forstå behovet for modernisering

Modernisering er en prosess hvor vi oppdaterer eksisterende systemer og infrastruktur til å dra full nytte av nyere teknologitrender og innovasjon. For mange organisasjoner er modernisering et kritisk skritt for å forbli konkurransedyktige og møte de stadig endrede behovene til kunder og brukere.

Men modernisering handler ikke bare om å bytte ut gamle teknologier og erstatte dem med nye. Det handler om å forstå organisasjonens og brukernes behov og finne rette løsninger for å møte disse behovene.

Fordelene med modernisering

Moderniseringsprosjekter kan gi oss en rekke fordeler, inkludert:

Forbedret effektivitet og produktivitet

Vi kan eliminere utdaterte prosesser, redusere manuelt arbeid og automatisere rutineoppgaver. Ved å strømlinjeforme arbeidsflyter og redusere manuelt arbeid, kan vi forbedre effektivitet og produktivitet, og dermed frigjøre tid til å fokusere på mer strategiske initiativer.

Forbedret sikkerhet og overholdelse

Legacy-systemer er ofte sårbare for sikkerhetstrusler som utgjør stor risiko. Modernisering kan hjelpe med å håndtere disse problemene ved å implementere nye sikkerhetstiltak og sikre overholdelse av regulatoriske krav.

Ved å bytte ut utdaterte komponenter og sårbare biblioteker står vi bedre rustet til å møte fremtidens angrep og sikkerhetsrisiko.

Økt fleksibilitet og smidighet

En ofte oversett fordel med modernisering er det nye mulighetsrommet som oppstår. Et gammelt system blir ofte overgrodd og rigid. Da er det vanskelig å støtte opp om nye forretningsbehov og markedsforhold.

Når vi setter i gang en modernisering må vi benytte anledning til å utfordre de eksisterende premissene. Vi må tørre å stille spørsmålstegn ved etablerte mønstre og prosesser. Først da får vi en god dialog mellom forretning og IT.

Gjennom god dialog kan vi komme frem til nye tjenesteområder og bedre produkter.

Vi blir mer smidige og fleksible når vi tar i bruk ny teknologi, så vi raskere kan skifte retning og tilpasse oss endrede markedsforhold og ta ledelsen fra våre konkurrenter.

Forbedret brukeropplevelse

Modernisering kan hjelpe med å gi en bedre brukeropplevelse gjennom forbedret ytelse, redusert nedetid og forbedret brukervennligheten. Ved å gi brukerne en mer intuitiv og responsiv opplevelse, kan vi forbedre både brukertilfredshet og lojalitet.

Strategier for vellykket modernisering

For å lykkes med modernisering må vi ta i bruk strategiske tilnærminger som tar hensyn til våre forretningsmessige og tekniske behov. Her er noen sentrale aspekter å vurdere:

Ha klare mål

Det første trinnet i ethvert moderniseringsprosjekt er å definere klare og tydelige mål.

Hva prøver du å oppnå med moderniseringen? Hvilke forretningsresultater vil du levere?

Ved å sette klare mål, kan du sikre at moderniseringsprosjektet er i tråd med organisasjonens og brukernes behov.

Forstå nåværende tilstand

Før du starter et moderniseringsprosjekt, er det viktig å vurdere det nåværende miljøet.

Hvilke teknologier brukes for øyeblikket? Hva er styrkene og svakhetene i den nåværende infrastrukturen?

Ved å forstå det nåværende miljøet, kan du ta informerte beslutninger om hvilke teknologier du skal ta i bruk og hvordan du kan integrere dem i den eksisterende infrastrukturen.

Utvikle et veikart

Når du har definert målene og vurdert tilstanden, kan du utvikle et veikart for moderniseringsprosjektet. Veikartet skal beskrive de viktigste milepælene og leveransene, samt tidslinjen og budsjettet for prosjektet. Ved å utvikle et klar veikart kan du sikre at prosjektet holder seg på rett spor og at alle interessenter er samstemte og informerte.

Husk at veikartet er kun et kart. Det er en plan for hvordan du kan navigere deg frem til et mål, men er ikke satt i stein. Det finnes flere veier til samme sted, og ofte må vi justere kursen underveis.

Omfavne smidige metoder

Moderniseringsprosjekter kan være komplekse og uforutsigbare, derfor er det viktig å omfavne smidige metoder. Smidig metodikk er designet for fleksibilitet og tilpasningsdyktighet, slik at organisasjoner kan raskt svare på skiftende krav og markedsforhold. Ved å ta i bruk slik metodikk, kan organisasjoner sikre at moderniseringsprosjektet fortsatt fokuserer på organisasjonens og brukernes behov.

Investere i brukerundersøkelser

For å sikre at moderniseringsprosjektet møter brukernes behov, er det viktig å investere i brukerundersøkelser. Brukerundersøkelser kan hjelpe deg med å forstå brukernes behov og preferanser, samt identifisere smertepunkter og områder for forbedring. Ved å ta inn tilbakemeldinger i prosjektet, kan du sikre at det endelige produktet møter brukernes behov og leverer ønskede resultater.

Konklusjon

Modernisering er et kritisk skritt for å forbli konkurransedyktig og møte de stadig endrede behovene til kunder og brukere. Men modernisering er mer enn bare bytte ut gamle teknologier med nye. Det handler om å forstå organisasjonens og brukernes behov og finne de rette løsningene for å møte disse behovene.

Ved å ta i bruk en strategisk tilnærming som tar hensyn til organisasjonens og brukernes unike behov, og ved å omfavne smidige metoder og investere i brukerundersøkelser, kan organisasjoner lykkes med å modernisere sine systemer og infrastruktur, og oppnå ønskede resultater.

Thomas Presthus
Thomas Presthus

Thomas har 15 års erfaring innen utvikling og arkitektur. Han er en typisk håndgranat som baner vei for endring og nye måter å jobbe og tenke på. Utover bistandsarbeid hos våre kunder er Thomas også kjent som foredragsholder i både inn- og utland.

Neste innlegg

5 steg for å lykkes med mikrotjenester

Vi har sett en eksplosjon i hvor mange selskaper som utvikler systemer med mikrotjenester de siste 10 årene. Mikrotjenestearkitektur legger til rette for utvikling av komplekse applikasjoner ved å dele dem inn i mindre, uavhengige tjenester som kan utvikles, rulles ut og forvaltes individuelt. Men å implementere mikrotjenester kan være en utfordrende oppgave, og mange organisasjoner opplever problemer. I denne artikkelen presenterer vi 5 steg for å lykkes med mikrotjenester.

Les mer →