Vi har sett en eksplosjon i hvor mange selskaper som utvikler systemer med mikrotjenester de siste 10 årene. Mikrotjenestearkitektur legger til rette for utvikling av komplekse applikasjoner ved å dele dem inn i mindre, uavhengige tjenester som kan utvikles, rulles ut og forvaltes individuelt. Men å implementere mikrotjenester kan være en utfordrende oppgave, og mange organisasjoner opplever problemer. I denne artikkelen presenterer vi 5 steg for å lykkes med mikrotjenester.

Les mer →